Lobbycanvas workshop

Wat

Lobbyen; voor veel mensen heeft dit een wat schimmig imago. Onterecht uiteraard, sterker nog; we doen het allemaal. Alleen heet het dan procesmanagement, standpunten uitwisselen, draagvlak verkennen, stakeholders benaderen, etc, etc. Dus lobbyen is zo oud als de weg naar Rome, maar hoe pak je het professioneel aan? En kun je hierin je achterban, je organisatie of je leden bij betrekken? Sterker nog; hoe kun je hun gezamenlijke lobbykracht optimaal benutten en beleid gewenst beïnvloeden?

In lobbyland noem je dit ook wel een grassroot lobby. Dat wil zeggen dat niet een lobbyist of bestuurder op de te belobbyen partij afstapt, maar juist de achterban: leden, omwonenden of ondernemers. Het werkt vaak goed: deze mensen kennen het onderwerp, wonen naast de wethouder, het raadslid of de ambtenaar en hebben daardoor geloofwaardig en makkelijk toegang.

Mijn rol

Voor het scherp in beeld krijgen van de diverse lobbyonderdelen heb ik een lobbycanvas ontwikkeld. Via de canvasmethode krijg je snel inzichtelijk wie je belangrijkste medestanders zijn, wat je doel & scope is, welke middelen je in moet zetten, enzovoorts. De canvas vul je samen met je team, achterban, organisatie of leden in. Samen weet je meer en zo is iedereen direct betrokken bij de lobby.

Opdrachtgever

Divers, waaronder NKC