Mobiliteitsalliantie

Wat

De Mobiliteitsalliantie is een brede coalitie van partijen uit de Nederlandse autowereld, de tweewielerbranche, het wegtransport en het openbaar vervoer. De in totaal 17 organisaties vinden elkaar in hun doel om Nederland in beweging te houden; slim, duurzaam, veilig en flexibeler. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een uitgewerkt manifest Vooruit en het Nationaal Mobiliteitsdebat in de Jaarbeurs in Utrecht

 

Mijn rol

Als procesmanager werk ik vanaf de start mee aan de totstandkoming en uitbreiding van de alliantie, op bestuurlijk, strategisch en tactisch niveau. Een proces van het op de kaart zetten van het gemeenschappelijk belang – wat bindt ons?- en respecteren van elkaars verschil. Via verdiepen, verbinden en verspreiden is de alliantie inmiddels uitgegroeid tot een serieuze gesprekspartner richting politiek en overheid.

 

Opdrachtgever

Alle 17 organisaties binnen de Mobiliteitsalliantie, waaronder NS, TLN, Rai Vereniging, ANWB, Fietsersbond en Rover.

Relevante referenties

“Ze is open, een energiebrenger en een mensenmens en dat waardeer ik altijd erg in de mensen om me heen. Monique brengt nieuwe inzichten en weet daarbij verassende combinaties te maken.”

Ferry Smith
directeur Public Affairs internationaal ANWB

“Monique Verhoef is zeer in haar element als begeleider van ingewikkelde processen. Ze geeft energie aan het proces, bewaakt de uitgezette koers en brengt discussies weer terug tot duidelijke afspraken en actiepunten en dat op een open en overtuigende wijze.”

Olaf C.M. de Bruijn
Algemeen directeur RAI Vereniging