Verkeersveiligheidscoalitie

Wat

De Nederlandse top op het gebied van verkeersveiligheid heeft zichzelf georganiseerd in het zogenaamde ‘Verkeersveiligheidsdiner’. De ANWB is organisator en gastheer van dit werkdiner. Alle deelnemers zetten zich in om het aantal doden en zwaargewonden in het verkeer te verminderen.

Mijn rol

Technisch voorzitter van de stuurgroep vergadering Verkeersveiligheidsdiner op bestuurlijk niveau

Opdrachtgever

ANWB

Relevante referentie

“Ik heb Monique nu diverse keren met groot genoegen in actie gezien als technisch voorzitter van een bestuurlijk overleg. Ze geeft alle ruimte aan het debat maar houdt daarbij behendig de regie strak in handen. Haar procesaanpak zorgde voor consensus op de inhoud, ondanks de verschillende belangen aan tafel. Dat is ronduit knap.”

Frits van Bruggen
Algemeen directeur ANWB