Stakeholdermanager Mobiliteitsatelier

Wat

Den Haag groeit. Er is te weinig ruimte op straat en het wordt drukker. Als we willen voorkomen dat de stad dichtslibt en willen zorgen dat de stad leefbaar blijft dan moeten we keuzes maken en oplossingen bedenken. Via Mobiliteitsateliers met bewoners, bedrijven en bezoekers gaan we in gesprek over mogelijkheden en kansen. Het doel van het traject is het toetsen en aanscherpen van kansen voor een verandering in mobiliteit en mogelijkheden voor het betreffende gebied. Een bovenliggend doel is om zo het draagvlak voor en realisatie van de Haagse mobiliteitstransitie te vergroten.

Mijn Rol

Als stakeholdermanager ben ik verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van de Mobiliteitsateliers, als onderdeel van de Haagse Mobiliteitstransitie. Dit moet leiden tot een herkenbare aanpak die past bij het gebied waarbij belanghebbenden zich herkennen in de oplossingen.

© Gemeente Den Haag