Werkkostenregeling

Op de fiets dankzij de Werkkostenregeling

Nederland fietsland, er zijn meer fietsen in ons land dan inwoners. Nederland kent met 19 miljoen bruikbare fietsen de hoogste fietsdichtheid van de hele wereld. Gemiddeld heeft de Nederlander meer dan één fiets in zijn schuurtje staan. Kortom, het zit wel goed met het bezit van fietsen in ons land. Maar hoe vaak pakken we daadwerkelijk de fiets, bijvoorbeeld om mee naar het werk te gaan ?

Dan liggen de verhoudingen in relatie tot de auto toch wat anders. Forensen rijden jaarlijks 176 miljard kilometer in de auto. De 7 miljard woon-werk fietskilometers vallen daarbij in het niet. En daar ligt nu een uitgelezen kans dankzij de verplichte werkkostenregeling vanaf 1 januari 2015.

Fietsregeling vervalt

Met de invoering van de Werkkostenregeling komt de fietsregeling te vervallen waarbij werkgevers fiscaal aantrekkelijk een fiets voor hun werknemer kunnen vergoeden. De werkgever kan in de toekomst uiteraard nog steeds een fiets vergoeden, maar dit gaat dan ten koste van de ruimte in de Werkkostenregeling. De ruimte om andere zaken te vergoeden vanuit de Werkkostenregeling, wordt daarmee logischerwijs kleiner. Veel werkgevers kijken daarom ook zeer nauwgezet naar wat ze wel of niet willen vergoeden vanuit de Werkkostenregeling.

 

Forensen rijden jaarlijks 176 miljard kilometer in de auto. De 7 miljard woon-werk fietskilometers vallen daarbij in het niet.

 

Stimuleer fietskilometers

Het is een uitgelezen kans om het huidige fietsbeleid ’s goed onder de loep te nemen. Waarom zou je als werkgever de kostbare ruimte in je werkkostenregeling gebruiken voor het stimuleren van de aanschaf van de fiets? Terwijl u ook het gebruik van de fiets door uw werknemers kunt stimuleren via een km-vergoeding voor fietskilometers. De km-vergoeding (max 19 cent per kilometer) valt buiten de werkkostenregeling en geeft werkgevers de gelegenheid om een onbelaste vergoeding voor iedere fietskilometers uit te keren.

Kleine beetjes tikken aan

Uit spitsmijden projecten voor automobilisten blijkt dat een redelijk kleine vergoeding al voldoende is om mensen te bewegen ander reisgedrag te vertonen. Veel werkgevers hanteren vaak nog een vergoedingsbeleid waarbij vanaf 10 kilometer reisafstand de teller gaat lopen. Terwijl de gemiddelde fietsafstand naar het werk op een gewone fiets meestal minder is, zo rond de 4 kilometer. Voor de werknemer die fietsend naar het werk komt, bijvoorbeeld 4 dagen per week, komt dit neer op een km-vergoeding van 6 euro per week. Op jaarbasis kan dit oplopen op 270 euro (op basis van 45 werkbare weken). In drie jaar tijd fietst een werknemer dus zo’n 800 euro bij elkaar en daar heb je toch een mooie nieuwe fiets voor.

Wat levert het op?

De voordelen voor werkgevers voor het stimuleren van fietsgebruik zijn groot. Mensen die regelmatig fietsen naar het werk hebben een lager ziekteverzuim dan niet-fietsers. Hoe vaker men fietst én hoe groter de afgelegde afstand, hoe lager het verzuim. De potentiële financiële winst van fietsen naar het werk is aanzienlijk en kan in Nederland oplopen tot 27 miljoen euro besparing op verzuimkosten op jaarbasis (onderzoek TNO ‘09). Dus kortom, waar wacht u nog op?