Move_logo

‘Door te bewegen,
blijf ik in evenwicht.’

Wie

Ik ben Monique Verhoef en in 2014 ben ik met MO VE gestart. Vanuit mijn drive om nieuwe dingen te leren, heb ik inmiddels een brede achtergrond opgebouwd: van het maken van tv en films, tot beleidsadviseur Klimaatbeleid, communicatieadviseur Duurzaamheid en lobbyist voor de ANWB. Voor mij is de rode draad hierin maatschappelijke relevantie, gecombineerd met een continue nieuwsgierigheid naar onderwerpen, organisaties en mensen.

Verbinden van belangen, organisaties en mensen staat voor mij met stip bovenaan. Ik ben een krachtenbundelaar met een scherpe geest, resultaatgericht, nieuwsgierig, betrokken en met lef. En als het nodig is, schroom ik daarbij niet om op een podium te staan en de goede zaak uit te dragen.

Overigens, alleen is maar alleen. Vanuit mijn professionele netwerk schakel ik met experts en adviesbureaus vanuit diverse disciplines wanneer dit het onderwerp of de aanpak ten goede komt.

Wat

Vanuit MO VE help ik bedrijven en organisaties om met maatschappelijke ontwikkelingen om te gaan en deze -indien nodig – te beïnvloeden. Denk hierbij aan onderwerpen vanuit mobiliteit, duurzaamheid, ruimtelijke ordening of het sociaal domein. Mijn kracht zit in het aangaan van nieuwe samenwerkingen, partijen daarin mee te krijgen, tot een daadkrachtig proces te komen, dit soepel te managen en tot een duidelijk resultaat te brengen.